Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja sadržaja web stranice nestle-dessert.hr

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima web stranice nestle-dessert.hr. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u svezi s time.

Web stranicu nestle-dessert.hr pokrenuo je i uređuje Nestlé Adriatic d.o.o. (dalje u tekstu: Nestlé Adriatic ili mi).

S prvim korištenjem nestle-dessert.hr , smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate stranici nestle-dessert.hr i ne koristite njezine sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da se obratite na besplatan info broj 0800 600 604 ili adresu info@hr.nestle.com.

Izgled i sadržaj nestle-dessert.hr te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje nestle-dessert.hr predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.

KORIŠTENJE SADRŽAJA NESTLE-DESSERT.HR

Bilo da ste postali registrirani korisnik ili ne, korištenje materijala i sadržaja nestle-dessert.hr dopuštamo samo u osobne svrhe.

NE DOPUŠTAMO:

 1. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju važeći hrvatski propisi, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, proste, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju bilo koje vrste, kao i sadržaje kojima se vrši povreda tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva, neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobni podaci treće osobe ili se vrijeđa pravo na osobnost treće osobe;
 2. objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja kojima se vrijeđaju prava djece, pravo na privatnost ostalih korisnika i trećih osoba putem svih sadržaja na nestle-dessert.hr uključujući i privatne poruke;
 3. izričito ili prikriveno oglašavanje bilo kakvih proizvoda ili usluga putem svih sadržaja na nestle-dessert.hr uključujući i privatne poruke;
 4. korištenje sadržaja i funkcionalnosti nestle-dessert.hr na način koji može uzrokovati štetu nama, ostalim korisnicima, našim partnerima ili bilo kojoj trećoj osobi;
 5. lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu nas, ostalih korisnika ili trećih osoba putem svih sadržaja na nestle-dessert.hr uključujući i privatne poruke;
 6. objavljivanje, slanje, učitavanje ili razmjenu neželjenih sadržaja korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne sheme itd.;
 7. bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja stranice nestle-dessert.hr drugim korisnicima;
 8. svjesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmjenu sadržaja koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posljedicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme;
 9. neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka korisnika stranice nestle-dessert.hr ;
 10. korištenje bilo kojeg sadržaja ili njegovog dijela u komercijalne svrhe, bez prethodnog pisanog dopuštenja.

Korištenjem sadržaja nestle-dessert.hr pristajete da naše Uredništvo nadzire jesu li sadržaji koje pošaljete, objavite, učitate ili razmjenjujete u skladu s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju. Ne jamčimo da će sadržaji koji se pojave na stranicama nestle-dessert.hr biti istiniti, odnosno, dopušteni u smislu ovih uvjeta korištenja ili dostupni, niti jamčimo za podrijetlo takvih sadržaja.

U slučaju objave sadržaja kojima se narušava osnovna koncepcija i smisao nestle-dessert.hr i koji pri tome uzrokuju ili bi mogli uzrokovati bilo kakve probleme ili konfliktne situacije, a bez obzira na to jesu li sadržaji dopušteni Uvjetima korištenja ili ne, pridržavamo pravo da ih uklonimo bez objašnjenja, a sve ovisno o našoj procjeni situacije. Ovakvim postupanjem nastojimo zaštititi sve korisnike koji dobronamjerno posjećuju stranice radi hrane, kuhanja, zabave, prijateljstva i druženja, ali i zaštititi Uredništvo od nepredviđenih, neadekvatnih, možda i zlonamjernih aktivnosti onih korisnika koji su se registrirali iz pogrešnih motiva.

Pozivamo vas da nam javite ako prilikom korištenja nestle-dessert.hr uočite sadržaje koji su u suprotnosti s ovim uvjetima korištenja. Takav slučaj možete prijaviti na besplatni info broj 0800 600 604 ili putem e-maila na adresu info@hr.nestle.com.

Ukoliko utvrdimo da je materijal koji korisnik preda, objavi ili učita u suprotnosti s uvjetima korištenja i propisima koji se primjenjuju, naše Uredništvo zadržava pravo odbiti objavu, izmijeniti ili ukloniti takav materijal, bez prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Također, ovisno o težini i učestalosti povrede, zadržavamo pravo na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika kao krajnju mjeru u slučaju ako to smatramo potrebnim. Ne odgovaramo za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, koja bi bila izazvana takvim postupkom bilo kojem korisniku ili trećoj osobi.

Bez obzira na činjenicu što imamo pravo nadzirati sadržaj, vi ste osobno isključivo odgovorni za sadržaje koje objavljujete, učitavate ili razmjenjujete na nestle-dessert.hr. Korištenjem sadržaja nestle-dessert.hr suglasni ste da, do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima, Nestlé Adriatic d.o.o. ne snosi bilo kakvu odgovornost za bilo koji postupak ili propust prilikom objave, učitavanja ili razmjene takvog sadržaja niti njihove moguće posljedice, kao ni odgovornost za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog objavljivanja takvog sadržaja.

U slučaju nepoštivanja odredbi o sadržajima i aktivnostima iz uvjeta korištenja, svi korisnici i treće osobe snosit će odgovarajuće zakonske posljedice te će odgovarati za bilo koju štetu koja se nedopuštenim aktivnostima ili objavom, odnosno učitavanjem zabranjenih sadržaja, prouzroči nama, ostalim korisnicima ili trećim osobama.

SADRŽAJI NESTLE-DESSERT.HR

Na stranicama nestle-dessert.hr omogućavamo vam da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvaramo mi, naši suradnici i partneri, ali i vi, korisnici.

Uložit ćemo razumne napore da vam stranica nestle-dessert.hr i svi njezini sadržaji i funkcije budu dostupni u bilo koje doba, u skladu s ovim uvjetima korištenja.

Interaktivni sadržaji i funkcionalnosti. Na nestle-dessert.hr se nalazi mnogo sadržaja i funkcionalnosti, od kojih su mnogi interaktivni. Nudimo vam mogućnost stvaranja osobne stranice (Moj Dessert), učitavanje (upload) vlastitih recepata, fotografija, korištenje funkcije kategoriziranja sadržaja nestle-dessert.hr, komentiranje sadržaja, sudjelovanje u nagradnim igrama i natječajima i dr. Za korištenje većine interaktivnih sadržaja potrebno je da postanete naš registrirani korisnik. Objavljivanje vaših sadržaja na nestle-dessert.hr ne znači da isti predstavljaju naše stavove, mišljenja, odnosno preporuke, niti da smo s njima suglasni ili da ih podržavamo na bilo koji način.

REGISTRACIJA

Registracija na stranici nestle-dessert.hr omogućava vam besplatno korištenje velikog broja interaktivnih sadržaja i funkcionalnosti o kojima se korisnici obavještavaju na samim stranicama nestle-dessert.hr .

Registrirati se može samo punoljetna, potpuno poslovno sposobna osoba. Registracija je moguća samo ako prethodno prihvatite ove uvjete korištenja te nam dopustite da vaše osobne podatke koje unesete prikupljamo, obrađujemo i koristimo u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka. Prilikom registracije dužni ste unositi točne i istinite podatke. Ne dopuštamo korištenje korisničkog imena koje je neprikladno, uvredljivo ili vulgarno. Zadržavamo pravo obrisati takva korisnička imena bez prethodne obavijesti.

Nakon izvršene registracije dobivate vlastiti korisnički račun. Sve podatke o svom korisničkom računu, a osobito odabranu lozinku, dužni ste čuvati kao povjerljive podatke. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja vama, drugim korisnicima ili trećoj osobi može biti uzrokovana zbog korištenja korisničkog računa bez autorizacije, odnosno druge zlouporabe podataka koji su dostupni na korisničkom računu. Ako uočite neautorizirano korištenje vašeg korisničkog računa, odnosno njegovu zlouporabu, molimo da o tome odmah obavijestite naše Uredništvo.

Prestankom registracije ne prestaje vaša odgovornost za moguće povrede koje ste počinili i/ili štetu koju ste prouzročili za vrijeme trajanja vaše registracije.

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Na stranicama nestle-dessert.hr pojavljuju se materijali čiji je sadržaj zaštićen autorskim pravom (npr. tekstovi, fotografije, crteži) i drugim pravima intelektualnog vlasništva (logotipi, zaštitni znakovi i sl.). Svaki korisnik web stranice nestle-dessert.hr snosi vlastitu odgovornost za poštivanje tuđeg autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na sadržaje dostupne na web stranici nestle-dessert.hr . Stoga vas molimo da se dobro upoznate sa sadržajem ovog odjeljka kako biste u cijelosti poštivali tuđa prava intelektualnog vlasništva. U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili nesporazuma, obratite se Uredništvu.

Opća pravila. Sadržaje zaštićene intelektualnim vlasništvom kao korisnici možete koristiti samo za osobnu, nekomercijalnu svrhu.

NE DOPUŠTAMO:

 1. korištenje sadržaja koji se nalaze na web stranici nestle-dessert.hr u komercijalne svrhe, što uključuje preuzimanje, reproduciranje, iznajmljivanje, distribuiranje, objavljivanje u javnosti, javno izlaganje i prikazivanje bez prethodnog pisanog odobrenja Nestlé Adriatic d.o.o.;
 2. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici nestle-dessert.hr koriste u svrhe promocije, odnosno oglašavanja bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Nestlé Adriatic d.o.o.;
 3. da se sadržaji koji se nalaze na web stranici nestle-dessert.hr koriste u svrhe prodaje bilo kojeg proizvoda ili usluge bez prethodnog pisanog odobrenja Nestlé Adriatic d.o.o.;
 4. izmjenu, prevođenje, adaptaciju ili bilo koju drugu preradu takvih sadržaja u komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog odobrenja Nestlé Adriatic d.o.o.

Obvezujemo se bez odgađanja ispitati svaku prijavu koja je vezana za povredu iz ovog odjeljka, a osobito ako je njome zatraženo uklanjanje određenog sadržaja sa stranice. U tom slučaju od korisnika očekujemo maksimalnu suradnju pri utvrđivanju činjenica. Ako utvrdimo da je prijavljeni postupak suprotan odredbama uvjeta korištenja, ali i u drugim slučajevima u kojima to smatramo svrsishodnim, takav ćemo sadržaj ukloniti s nestle-dessert.hr bez prethodnog obavještavanja korisnika te, ovisno o slučaju, razmotriti i mogućnost ukidanja korisničkog računa.

Korištenjem web stranice nestle-dessert.hr svjesni ste da su na njoj nazivi, slike, fotografije, logotipi, grafički prikazi i drugi sadržaji koji su zaštićeni različitim pravima intelektualnog vlasništva čiji su nositelj Nestlé Adriatic d.o.o. ili treće osobe. Bez obzira na vaše korištenje web stranice nestle-dessert.hr , bilo kao registrirani ili neregistrirani korisnik, time ne stječete pravo korištenja (licencu) bilo kojeg autorskog djela, robnog ili uslužnog žiga, dizajna, patenta ili drugog prava čiji su nositelji Nestlé Adriatic d.o.o., odnosno treća osoba. To vrijedi i za bilo koje autorsko djelo koje se nalazi na web stranici nestle-dessert.hr , a koje je zaštićeno autorskim pravom Nestlé Adriatic d.o.o. ili treće osobe, osim u slučaju da je na pojedinom autorskom djelu izričito navedeno nešto drugo.

Vaši sadržaji na nestle-dessert.hr. Ako se registrirate kao korisnik na web stranici nestle-dessert.hr , omogućavamo vam, između ostalog, da na web stranici objavljujete, učitavate (upload) i razmjenjujete svoje sadržaje kao što su tekstovi, fotografije i dr. Svjesni ste da će ti materijali biti dostupni nama, drugim korisnicima kao i trećim osobama.

U trenutku predaje, učitavanja ili razmjene takvih sadržaja, svaki korisnik u korist Nestlé Adriatic d.o.o. osniva besplatno, neisključivo, prostorno, sadržajno i vremenski neograničeno pravo iskorištavanja tog sadržaja i materijala. Na temelju toga mi ćemo biti ovlašteni, do najveće moguće mjere dopuštene važećim hrvatskim propisima, izvršavati imovinska prava u pogledu tih sadržaja i materijala, uključujući osobito objavljivanje materijala na web stranici na drugom mjestu po našem izboru, uključivanje materijala u obavijesti o novostima (e-newsletter) na web stranici nestle-dessert.hr , korištenje i distribuiranje materijala u promotivne i promidžbene svrhe bez obzira na medij prema ostalim korisnicima, partnerima i trećim osobama, reproduciranje, preradu, prilagodbu, prikazivanje, u cijelosti ili djelomično, bez potrebe za bilo kakvim daljnjim dopuštenjem korisnika.

Vaša jamstva. Prilikom objave ili učitavanja (upload) sadržaja na web stranicu nestle-dessert.hr dajete nam sljedeća jamstva u pogledu sadržaja koje šaljete, objavljujete i učitavate na web stranici:

 1. da ste autor tih sadržaja, odnosno nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva na tim sadržajima, te da imate puno ovlaštenje da osnivate u korist Nestlé Adriatic d.o.o. odgovarajuća prava u skladu s ovim uvjetima korištenja;
 2. da je materijal vaše vlasništvo, odnosno da ste ga stekli sukladno zakonu;
 3. da pojavljivanje sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava na osobnost trećih osoba;
 4. da korištenje tih sadržaja sukladno uvjetima korištenja neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, nama, drugim korisnicima ili trećim osobama;
 5. da vaše autorsko pravo, odnosno druga prava intelektualnog vlasništva, nije ograničeno u korist neke treće osobe;
 6. da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

Ovime ste suglasni da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema Nestlé Adriatic d.o.o. zbog vaše povrede gore navedenih jamstava preuzeti na sebe, te da ćete Nestlé Adriatic d.o.o. i drugim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede gornjih jamstava. Nestlé Adriatic d.o.o. se obvezuje obavijestiti vas bez odgađanja o postavljanju svakog zahtjeva za naknadu štete zbog povrede gornjih jamstava.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

Sadržaji koje korisnici neposredno pošalju, objave ili učitaju na web stranici nestle-dessert.hr u bilo kojem obliku uzimaju se isključivo "takvima kakvi jesu", odnosno "kako su dostupni", te se ne smatramo odgovornima za moguće posljedice, uključujući bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana ostalim korisnicima ili trećim osobama, a koja može proizaći iz različitih tumačenja sadržaja koji se nalaze na stranicama nestle-dessert.hr .

Usprkos uloženim razumnim naporima, ne jamčimo da će web stranica nestle-dessert.hr , odnosno svi njezini sadržaji uvijek biti dostupni i raspoloživi, te da neće sadržavati pogreške i računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu ostalim korisnicima ili trećim osobama (npr. virusi, crvi i sl.).

Do najveće mjere dopuštene važećim pravnim propisima isključujemo odgovornost:

 1. za bilo kakvu štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama uslijed objavljivanja na web stranici zabranjenih sadržaja te ostalih sadržaja suprotnih uvjetima korištenja od strane korisnika, trećih osoba, sponzora, oglašivača, itd.;
 2. za bilo kakvu štetu koju korisnici ili treće osobe prouzroče ili pretrpe u svezi s korištenjem web stranice nestle-dessert.hr , osobito u slučaju zlouporabe, uništenja ili oštećenja sadržaja ili funkcije, zlouporabe korisničkog računa i sl.;
 3. za štetu uzrokovanu drugim korisnicima ili trećim osobama zbog povrede njihovog autorskog prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva, zbog objave ili učitavanja sadržaja od strane drugih korisnika na web stranici nestle-dessert.hr ;
 4. za štetu nastalu korisnicima i/ili trećim osobama uslijed privremene nedostupnosti web stranice nestle-dessert.hr , odnosno pojedinih sadržaja ili funkcija;
 5. za štetu koju oglašivači uzrokuju sadržajima reklama koje se objavljuju na web stranici, putem svojih oglasnih stranica koje su dostupne korisnicima, a vezano za istinitost i točnost tih sadržaja, dostupnost reklamiranih proizvoda i usluga korisnicima;
 6. za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama izmjenama ili ukidanjem pojedinih sadržaja, funkcija, usluga, dizajna, koncepcije web stranice nestle-dessert.hr , korisničkih računa ili cijele web stranice;
 7. za bilo kakvu štetu uzrokovanu korisnicima ili trećim osobama, vezano za korištenje internet stranica trećih osoba, kojima je omogućen pristup putem linkova objavljenih na web stranici nestle-dessert.hr .